Adresa : Karamatina 28
11080 Beograd, Zemun
Telefon : +381 11 770 22 06
Email : beograd@abr.rs
Radno vreme: Granične ispostave - 00-24h
Kancelarije: 08:00 - 17:00h

Efikasno obavljamo transport robe na državnom i međunarodnom nivou. Najveći broj naših klijenata su bili proizvođači različitih proizvoda koji su potraživali transport do vodećih gradova na svetskom nivou. U okviru organizacije samog transporta postoji nekoliko načina da se zahtevi klijenata ispune.  U tom smislu, moguće je angažovati više operatera različitih vidova saobraćaja, poput drumskog i železničkog, ili avio i drumskog, železničkog i vodnog i slično.

Pored toga jedan od najčešćih zahteva je transport robe jednim vidom saobraćaja odnosno direktni saobraćaj. Prema statistikama naše kompanije, do sada smo najveći broj transporta robe organizovali drumskim saobraćajnicama.

Višegodišnje iskustvo u transportu je doprinelo da vrlo dobro poznajemo međunarodnu transportnu mrežu što u velikoj meri doprinosi kvalitetu naše usluge. Poznajemo dobro najbrže i najekonomičnije rute prevoza koje pri organizaciji transporta i utvrđivanju plana puta sugerišemo našim klijentima.

Postoji više načina da se roba preveze. Pored korišćenja jednog vida saobraćaja, nekada je efikasniji multimodalni transport robe i uključenje više vidova transporta. U tom smislu, ostvarili smo saradnju sa mnogim agentima logistike na svetskom nivou.

Ukoliko je vaša roba manje količine i potreban je medjunarodni transport robe, u tom slučaju organizujemo takozvani zbirni transport robe sa drugim srodnim robama, pri čemu nije potrebno da zakupite celokupan kontejner, već se troškovi najma usklađuju sa količinom vaše robe.

Za transport robe uključeni su isključivo profesionalni vozači sa dugogodišnjim iskustvom koji poseduju znanje i iskustvo u pogledu prevoza svih vrsta robe i poznavanja stranog jezika.

Image